Korona Europy, Klub Zdobywców Korony Europy, książeczka Korona Europy, odznaka Korona Europy, Polska turystyka, GOPR, PTTK, PTT, idę w góry... , strona dla pasjonatów gór, cieszyć się życiem

© Copyright Klub Zdobywców Korony Europy & CS & RK 2020-22 - All Rights Reserved

 TRW GOT w Tychach

Terenowy Referat Weryfikacyjny GOT w Tychach

Kontakt i przyjmowanie książeczek (od 1.02.2019 r.):
adres: 43-100 Tychy, ul. Wyszyńskiego 27 (Biuro Podróży
EWA-TOUR - pawilon obok starego biura PTTK)
e-mail: ktgpttktychy@gmail.com
facebook: @pttktychyktg
Ponadto w każdy trzeci wtorek miesiąca można osobiście uzyskać pomoc i zweryfikować odznaki GOT w Klubie Uszatek - ul. Uczniowska 7, gdzie spotyka się TRW w ramach spotkań Klubu Górskiego. 

Skład TRW

Skład TRW zatwierdzony przez KTG o/PTTK w Tychach:
Zdzisław Matyja- Przewodniczący (T BZ BW S GŚ)
Janusz Zaborski-sekretarz (BZ)
Urszula Rabenda (BZ S GŚ)
Antoni Kubik (T BZ BW S GŚ)
Jerzy Wojtal (T BZ BW S GŚ)
Ewa Kiepura-Paś- dokumentacja TRW 
Kontakt: +48 535 99 20 55
Sprawozdanie TRW 2018 r.
Sprawozdanie TRW 2019 r.
Sprawozdanie TRW 2020 r.


Szczegółowe informacje na temat regulaminu Górskiej Odznaki Turystycznej:
Komisja Turystyki Górskiej
 
   Pamiątkowa odznaka „100. Rocznica odzyskania niepodległości 1918-2018"
Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem pamiątkowej odznaki Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK „100. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 1918-2018”
Szczegóły i regulamin na stronie KTG ZG PTTK
 
   Z kart historii:
W dniu 15 grudnia 1961 r. przy Oddziale PTTK W Mikołowie rozpoczął swoją działalność Terenowy Referat Weryfikacyjny Górskiej Odznaki Turystycznej obejmującym swoim zasięgiem Powiat Tyski.