Korona Europy, Klub Zdobywców Korony Europy, książeczka Korona Europy, odznaka Korona Europy, Polska turystyka, GOPR, PTTK, PTT, idę w góry... , strona dla pasjonatów gór, cieszyć się życiem

© Copyright Klub Zdobywców Korony Europy & CS & RK 2020-24 - All Rights Reserved

 TRW GOT w Tychach

Terenowy Referat Weryfikacyjny GOT w Tychach

Kontakt i przyjmowanie książeczek (od 1.02.2019 r.):
Biuro Podróży
adres: 43-100 Tychy, ul. Wyszyńskiego 27
e-mail: ktgpttktychy@gmail.com
facebook: @pttktychyktg
Ponadto w każdy drugi wtorek miesiąca można osobiście uzyskać pomoc i zweryfikować odznaki GOT w Tychach,
ul. Barona 30/209 od godz. 17.00, gdzie spotyka się TRW
w ramach spotkań Klubu Górskiego. 

Kontakt telefoniczny: Kol. Antoni Kubik, 696 415 878
                                             Kol. Janusz Zaborski, 535 992 055

Skład TRW

Skład TRW zatwierdzony przez KTG o/PTTK w Tychach:
Zdzisław Matyja - Przewodniczący (T BZ BW S GŚ)
Janusz Zaborski - Sekretarz (BZ)
Antoni Kubik (T BZ BW S GŚ)
Jerzy Wojtal (T BZ BW S GŚ)
Małgorzata Firlejczyk - dokumentacja TRW 

Sprawozdanie TRW 2019 r.
Sprawozdanie TRW 2020 r.


Szczegółowe informacje na temat regulaminu Górskiej Odznaki Turystycznej:
Komisja Turystyki Górskiej
 

 
   Z kart historii:
W dniu 15 grudnia 1961 r. przy Oddziale PTTK W Mikołowie rozpoczął swoją działalność Terenowy Referat Weryfikacyjny Górskiej Odznaki Turystycznej obejmującym swoim zasięgiem Powiat Tyski.
  

No Code Website Builder