Korona Europy, Klub Zdobywców Korony Europy, książeczka Korona Europy, odznaka Korona Europy, Polska turystyka, GOPR, PTTK, PTT, idę w góry... , strona dla pasjonatów gór, cieszyć się życiem

© Copyright Klub Zdobywców Korony Europy & CS & RK 2020-22 - All Rights Reserved

Klub Zdobywców Korony Europy

Motto

W życiu często tak bywa, iż po zakończe-niu pewnego etapu pojawia się myśl: co dalej? Przecież trzeba się piąć wyżej, wyznaczać sobie nowe cele i realizować je. Tak też zrodziła się idea założenia Klubu Zdobywców Korony Europy.
Po zakończeniu projektu Korona Gór Polski postanowiliśmy zrobić coś więcej, wyruszyć na podbicie Europy i zdobyć 46 najwyższych szczytów poszczególnych państw europejskich. Niektóre z nich, jak przykładowo Wzgórze Watykańskie, ma tylko 75 m n.p.m. więc jest osiągalne dla każdego. Są też jednak i takie, które wy-magają sporego wysiłku i bardzo dobrej kondycji. 
W celu motywacji do dalszego podróżowania, dokumentowania swoich osiągnięć, rywalizacji, a przy tym też dobrej zabawy powstała książeczka „Korona Europy” i jako tzw. "wisienka na torcie" - odznaka „Korona Europy”

Odznaka klubowa Klubu Zdobywców Korony Europy

c.d.

Klub Zdobywców Korony Europy wyznaje motto, iż „idziemy w góry ... dla wolności i radości”. Tam odpoczywamy na łonie natury, gubiąc czasem po drodze zbędne kilogramy, tam rodzą się nowe pomysły,
a nieraz też nowe przyjaźnie. Ale przede wszystkim jesteśmy aktywni, ambitni, pomocni i chętni do działania.
Dołącz do nas i ciesz się życiem!

Bliźniaczym projektem uruchomionym
w 2020 r. jest Korona Unii Europejskiej ze swoimi 27 szczytami, z których część powiela się z Koroną Europy. Lista zawiera jednak, także nowe pozycje, występujące tylko w KUE. Dla chętnych powstała więc książeczka i odznaka „Korona Unii Europejskiej”.


Dane kontaktowe

adres:
Klub Zdobywców Korony Europy
43-100 Tychy
ul. Dąbrowskiego 40
skr. poczt. 105
telefon: +48 736 015 996
email:
koronaeuropy@idewgory.pl
witryna:
www.idewgory.pl
fb:
KoronaEuropyKlubZdobywcow
i   facebook.com/idewgory

Serdecznie zapraszamy do zdobywania odznak Korony Europy
i Korony Unii Europejskiej w ramach Klubu Zdobywców Korony Europy :)