Korona Europy, Klub Zdobywców Korony Europy, książeczka Korona Europy, odznaka Korona Europy, Polska turystyka, GOPR, PTTK, PTT, idę w góry... , strona dla pasjonatów gór, cieszyć się życiem

© Copyright Klub Zdobywców Korony Europy & CS & RK 2020-22 - All Rights Reserved

    MG- szczyty, trasy, miejsca

Wykaz szczytów- Miłośnik Gorców I

Pierwsza wersja Miłośnika Gorców to wybrane szczyty, przy uwzględnieniu ich walorów krajobrazowych oraz dostępności dla turysty.
MG I to 24 szczyty polskie, ułożone według wysokości, począwszy od najwyższego:

 1. Turbacz 1310 m n.p.m. masyw Turbacza.
 2. Kiczora 1282 m n.p.m. masyw Turbacza.
 3. Kudłoń 1274 m n.p.m. masyw Kudłonia.
 4. Czoło Turbacza 1259 m n.p.m. masyw Turbacza.
 5. Gorc Troszacki 1235 m n.p.m. masyw Kudłonia.
 6. Gorc 1228 m n.p.m. masyw Gorca.
 7. Lubań 1225 (1211) m n.p.m. pasmo Lubania.
 8. Przysłop- Przysłop Górny ok. 1170 m.n.p.m. masyw Gorca.
 9. Miejski Wierch 1143 m n.p.m. Kapliczka Myśliwych,
                                  masyw Turbacza.
10. Magurki 1108 m n.p.m. masyw Gorca.
11. Bukowina Waksmundzka 1105 (1103) m n.p.m.
                                                     masyw Turbacza.
12. Turbaczyk 1078 m n.p.m. masyw Turbacza.
13. Jaworzyny (Jaworzyny Ochotnickie) 1070-1096 m n.p.m.
                            pasmo Lubania.
14. Suchy Groń 1043 m n.p.m. masyw Turbacza.
15. Bukowina Obidowska 1039 m n.p.m. masyw Turbacza.
16. Groniki 1027 m n.p.m. masyw Turbacza.
17. Jaworzynka (Solnisko Jaworzyńczańskie) 1026 m n.p.m.
                              masyw Kudłonia.
18. Basielka (Góra Basilka) 1023 m n.p.m. masyw Turbacza.
19. Góra Szlagowa 1012 m n.p.m. masyw Gorca.
20. Runek 1005 m n.p.m. pasmo Lubania.
21. Suhora 1000 m n.p.m. masyw Turbacza.
22. Zdżar 858 m n.p.m. masyw Gorca.
23. Przysłop ( bacówka Maciejowa) 853 m n.p.m.
                         masyw Turbacza.
24. Wdżar 767 m n.p.m. pasmo Lubania.

Wykaz miejsc godnych odwiedzenia- Miłośnik Gorców II

 1. Bulandowa Kapliczka.
2. Chabówka: Skansen Taboru Kolejowego.
3. Gorc 1228 m n.p.m.- wieża widokowa.
4. Gorczański Park Narodowy.
5. Lubań 1211 m n.p.m.- wieża widokowa.
6. Łopuszna- Tischnerówka.
7. Łopuszna- Dwór.
8. Łopuszna- Gajówka Mikołaja.
9. Magurki 1108 m.n.p.m.- wieża widokowa.
10. Nowy Targ- Muzeum Drukarstwa.
11. Nowy Targ- Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego.
12. Ośrodek narciarski: Czorsztyn lub Koninki lub Lubomierz.
13. Papieżówka w dolinie Kamienicy.
14. Polana Rusnakowa- Kaplica Papieska.
15. Pomnik katastrofy B-24 J „California Rocket”.
16. Poręba Wielka- tężnia solankowa.
17. Poręba Wielka- Muzeum Biograficzne Władysława Orkana.
18. Poręba Wielka- Ośrodek Edukacyjny Gorczańskiego Parku
Narodowego w parku dworskim Wodzickich.
19. Pucołowski Stawek.
20. Rabka Zdrój- Muzeum im. Władysława Orkana.
21. Rabka Zdrój- Muzeum Gorczańskie Jana Fudali- Górali
       i Zbójników.
22. Skansen Studzionki.
23. Waksmund- Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne
       „Brama w Gorce“.
24. Wychodnia skalna pod Wysznią. 

Wykaz tras- Miłośnik Gorców II

W drugiej wersji odznaki Miłośnik Gorców (MG II) zaproponowane zostały urokliwe trasy oraz miejsca godne odwiedzenia. Są one położone na terenie Polski. Trasy przeznaczone są dla każdego rodzaju Miłośników- jedne krótkie i stosunkowo łatwe, idealne do przejścia z małymi dziećmi, inne nieco ambitniejsze, całodniowe dla wytrwałych wędrowców. To przechodząc całą trasę szczególnie odczujemy piękno, spokój i wewnętrzną radość. Przy każdej podana jest jej długość, orientacyjny czas przejścia oraz dostępne szlaki turystyczne.
W zależności od dokonanego wyboru, znajdziecie się- patrząc od zachodu- w masywie Turbacza, masywie Kudłonia, masywie Gorca lub położonym najbardziej na wschód- Paśmie Lubania. Trasy zostały podzielone na trzy kategorie: obowiązkowe, uzupełniające oraz dowolne. 

1. TRASY OBOWIĄZKOWE:

1. Rabka-Zdrój- Krościenko nad Dunajcem (Główny Szlak Beskidzki), szlak czerwony.
Pierwszy odcinek minimum 5-godzinny.
2. Rabka-Zdrój- Krościenko nad Dunajcem (Główny Szlak Beskidzki), szlak czerwony.
Drugi odcinek minimum 5-godzinny.
3. Przełęcz Snozka (653 m)- Lubań (1211 m)- Ochotnica Dolna-
Siekiera (805 m)- Kamienica, szlak niebieski.
4. Niedźwiedź- Turbaczyk- schronisko PTTK na Turbaczu- Bukowina Waksmundzka (1103 m)- Nowy Targ Kowaniec,
szlak zielony.
5. Nowy Targ- Miejski Wierch (1143 m)- schronisko PTTK na Turbaczu- Przełęcz Borek (1009 m)- Gorc Troszacki (1135 m)- Jaworzynka (1026 m)- Rzeki, szlak żółty.
6. Przełęcz Wierch Młynne (732 m)- Gorc (1228 m)- Motawy-
Przełęcz Wierch Młynne (732 m), szlak czerwony.

2. TRASY UZUPEŁNIAJĄCE - PROPONOWANE:

1. Ochotnica Górna Jaszcze- przełęcz Pańska Przehybka
(995 m)- Magurki (1108 m)- wieża widokowa na Magurkach- Ochotnica Górna Jaszcze, ścieżka „Dolina Potoku Jaszcze“.
2. Grywałd- Lubań (1211 m)- Ochotnica Dolna Kudowe-Jaworzynka Gorcowska- Przysłop- Przysłop Górny (ok. 1170 m)- polana Jaworzyna Kamienicka- Polana Gabrowska, szlak zielony.
3. Lubomierz- Kudłoń (1274 m)- Konina, szlak czarny.
4. Łopuszna- Bukowina Waksmundzka (1105 m)- Turbacz (1310 m)- Suchy Groń (1043 m)- Poręba Wielka, szlak niebieski.
5. Polana Trusiówka (Rzeki) - Nowa Polana (850 m)- Przełęcz Głębieniec (1075 m)- Gorc (1228 m)- Polana Trusiówka (Rzeki), szlak niebieski.
6. Tylmanowa- Lubań 1211 m- Tylmanowa, szlak zielony.

3. TRASY UZUPEŁNIAJĄCE- DOWOLNE: dopuszcza się inne trasy, niż wymienione w pkt. 1 i 2 (zaproponowane przez turystów)- szczegóły w Regulaminie odznaki Miłośnik Gorców.