Korona Europy, Klub Zdobywców Korony Europy, książeczka Korona Europy, odznaka Korona Europy, Polska turystyka, GOPR, PTTK, PTT, idę w góry... , strona dla pasjonatów gór, cieszyć się życiem
make a site

© Copyright Korona Europy & CS & RK 2020-21 - All Rights Reserved

Korona Rychlebów- Gór Złotych - wykaz szczytów i tras

Wykaz szczytów - Korona Rychlebów- Gór Złotych I

W pierwszej wersji Korony Rychlebów- Gór Złotych zostały wybrane najwyższe szczyty Gór Złotych (Rychlebów), przy zwróceniu uwagi na ich dostępność dla turysty oraz walory krajobrazowe.
W jej skład wchodzą  24 szczyty polskie i czeskie, ułożone według wysokości, począwszy od najwyższego:

1. Smrk 1127 m n.p.m. Petříkovská hornatina
2. Travna hora 1125 m n.p.m. Petříkovská hornatina
3. Postawna 1117 m n.p.m.
4. Brusek (Brousek) 1116 m n.p.m. Petříkovská hornatina
5. Smrek Trójkrajny 1116 m n.p.m.
6. Rudawiec (Polská hora) 1112 m n.p.m. Velkovrbenské rozsochy
7. Czernica 1083 m n.p.m.
8. Orlik 1068 m n.p.m.
9. Trnová hora 1060 m n.p.m. Petříkovská hornatina
10. Rude Krzyże (Kunčický hřbet) 1053 m n.p.m. Velkovrbenské rozsochy
11. Lví hora 1040 m n.p.m. Petříkovská hornatina
12. Studniční vrch 992 m n.p.m. Sokolský hřbet
13. Kowadło (Kovadlina) 989 m n.p.m. Petříkovská hornatina
14. Špičak 957 m n.p.m. Nýznerovská hornatina
15. Czartowiec 944 m n.p.m.
16. Pasieczna 928 m n.p.m.
17. Borówkowa (Borůvková hora) 900 m n.p.m. Hřibovská hornatina
18. Jawornik Wielki 872 m n.p.m.
19. Bukowa Kopa 851 m n.p.m.
20. Czernik (Černý vrch) 832 m n.p.m. Hřibovská hornatina
21. Karpiak 782 m n.p.m.
22. Trojak 766 m n.p.m.
23. Ptasznik 718 m n.p.m.
24. Vysoký kámen 691 m n.p.m. Hřibovská hornatina

Wykaz tras - Korona Rychlebów- Gór Złotych II

 W drugiej wersji odznaki Korona Rychlebów- Gór Złotych zaproponowane zostały urokliwe trasy (często transgraniczne- polsko-czeskie) dla każdego rodzaju Zdobywców. Zarówno trasy krótkie i stosunkowo łatwe, idealne do przejścia z małymi dziećmi, jak i nieco ambitniejsze, całodniowe dla wytrwałych wędrowców. To właśnie przede wszystkim przechodząc całą trasę, a nie zdobywając tylko pojedynczy szczyt, odczujemy piękno, spokój i wewnętrzną radość, które oferują nam Rychleby. Przy każdej trasie podana jest jej długość, orientacyjny czas przejścia oraz dostępne szlaki turystyczne. W zależności od wybranej trasy znajdziecie się
w Górach Bialskich i Złotych po polskiej stronie, bądź Rychlebskych Horach po stronie czeskiej. Trasy zostały podzielone na trzy kategorie: trasy obowiązkowe, trasy proponowane uzupełniające oraz dowolne trasy uzupełniające.
Warunkiem uzyskania odpowiedniego stopnia odznaki Korona Rychlebów- Gór Złotych II, jest pokonanie o własnych siłach tras obowiązkowych oraz tras uzupełniających. 
1. TRASY OBOWIĄZKOWE:
1. Przełęcz Kłodzka- Ptasznik- Przełęcz Leszczynowa- Jaskinia
Radochowska- Radochów- Lądek Zdrój (szlak niebieski),
2. Złoty Stok- Przełęcz pod Trzeboniem- Pod Jawornikiem Wielkim- Orłowiec- Wójtówka- Lądek Zdrój (szlak czerwony),
3. Bilá Voda- Przełęcz Różaniec- Borówkowa- Travná (szlak czerwony, niebieski)
4. Pisečná- Jaskinia Na Špičaku- Bile kamený- Nad Večernym
pramenem- Jítřní pramen- Smrkový a Vilémův pramen- Lázně
Jesenik- Jesenik (szlak niebieski, żółty, niebieski),
5. Bielice- Pod Kowadłem- Pasieczna- Smrek Trójkrajny- Przełęcz Trzech Granic- Smrk- Ramzová (szlak zielony, żółty, czerwony- ścieżka przyrodnicza),
6. Javornik- Čertovy kazatelny- Rychleby (ruiny)- Buk- Przełęcz Karpowska- Karpień (ruiny)- Trojak- Lądek Zdrój (szlak czerwony, niebieski, zielony, niebieski),
7. Stronie Śląskie- Przełęcz Dział- Czernica- Bielawka- Czarny Potok- Pod Działem- Palaš- Paprsek-chata- Staré Město (szlak żółty, niebieski, zielony);

2. TRASY UZUPEŁNIAJĄCE - PROPONOWANE (rekreacyjne):
1. Złoty Stok- Chwalisław- Przełęcz Leszczynowa- Przeł. Droszkowska- Droszków,
2. Žulová- Nýžnerovské vodopady- Tři studánky- Horní Lipová,
3. Lądek Zdrój- Przełęcz Lądecka- Pod celnicí- Rozhraní- Račí údolí- Javornik,
4. Žulová- Pod Sokolím- Ripperův kámen- Lázně Jeseník,
5. Javonik- Nad Travnou- Pod Bílou skálou- Błotnica Górna- Złoty Stok,
6. Stary Gierałtów- Przeł. Sucha- Piekielnica- Przełęcz Staromorawska- Kamienica,
7. Lipová- Jaskyně Na Pomezí- Chata Smrěnik- Pod Kopřivným- Lví hora- Tři Studánky- Przełęcz Trzech Granic- Cisařská bouda- Ostružník- Ostružná,
8. Przełęcz Lądecka- Karpno- Karpień (ruiny)- Czernik- Przełęcz Gierałtowska- Orlicka Kopa- Czartowiec- Łupkowa- Kowadło- Pod Kowadłem- Bielice,
9. Bolesławów- Przełęcz Staromorawska- Przełęcz Płoszczyna- Kladská brána- Kunčická hora- Pod Jelenią Kopą- Paprsek- Cisařská bouda- Petřikov- Ramzová.

3. TRASY UZUPEŁNIAJĄCE- DOWOLNE:
dopuszcza się inne trasy, niż wymienione w pkt. 1 i 2 (zaproponowane przez turystów)- szczegóły w Regulaminie odznaki KR-GZ.