Korona Europy, Klub Zdobywców Korony Europy, książeczka Korona Europy, odznaka Korona Europy, Polska turystyka, GOPR, PTTK, PTT, idę w góry... , strona dla pasjonatów gór, cieszyć się życiem

© Copyright Klub Zdobywców Korony Europy & CS & RK 2020-22 - All Rights Reserved

Korona Karpat - wykaz szczytów

Wykaz szczytów - Korona Karpat I

W pierwszej wersji Korony Karpat zostały wybrane najwyższe szczyty siedmiu części łuku Karpat zgodnych z regionalizacją fizycznogeograficzną polskiego geografa prof. Jerzego Kondrackiego. W skład tej korony wchodzi 7 szczytów położonych w Polsce (1), Słowacji (2*), Ukrainie (1) i Rumunii (3):


1. Stolica 1476 m n.p.m. Słowacja
(Wewnętrzne Karpaty Zachodnie)
2. Babia Góra 1725 m n.p.m. Polska (*i Słowacja)
(Zewnętrzne Karpaty Zachodnie)
3. Curcubăta Mare 1849 m n.p.m. Rumunia
(Góry Zachodniorumuńskie)
4. Howerla 2061 m n.p.m. Ukraina
(Zewnętrzne Karpaty Wschodnie)
5. Pietrosul Rodnei 2303 m n.p.m. Rumunia
(Wewnętrzne Karpaty Wschodnie)
6. Moldoveanu 2544 m n.p.m. Rumunia
(Karpaty Południowe)
7. Gerlachovský štít (Gerlach) 2655 m n.p.m. Słowacja
(Centralne Karpaty Zachodnie)

Średnia wysokość n.p.m. szczytów składających się na Koronę Karpat I wynosi 2087,50 m n.p.m.

Wykaz szczytów - Korona Karpat II

W drugiej wersji Korony Karpat zostały wybrane najwyższe szczyty krajów karpackich, tzn. Austrii, Czech, Polski, Słowacji, Ukrainy, Węgier, Rumunii i Serbii, położone w łuku Karpat.
W skład tej korony wchodzi 8 szczytów (ułożonych według wysokości w układzie: szczyt/wzniesienie, wysokość, pasmo górskie, kraj):

1. Buschberg 491 m n.p.m.- Leiser Berge, Austria,
2. Kékes 1014 m n.p.m.- Mátra, Węgry,
3. Lysá Hora 1324 m n.p.m.- Moravskoslezské Beskydy, Czechy,
4. Šiljak 1565 m n.p.m.- Rtanj, Serbia,
5. Howerla 2061 m n.p.m.- Czarnohora, Ukraina,
6. Rysy 2499 m n.p.m.- Tatry, Polska,
7. Moldoveanu 2544 m n.p.m.- Fogarasze, Rumunia,
8. Gerlachovský štít 2655 m n.p.m.- Tatry, Słowacja.

Średnia wysokość n.p.m. szczytów składających się na Koronę Karpat II wynosi 1769 m n.p.m.