Korona Europy, Klub Zdobywców Korony Europy, książeczka Korona Europy, odznaka Korona Europy, Polska turystyka, GOPR, PTTK, PTT, idę w góry... , strona dla pasjonatów gór, cieszyć się życiem

© Copyright Klub Zdobywców Korony Europy & CS & RK 2020-22 - All Rights Reserved

Korona Górskich Łańcuchów Europy - wykaz szczytów

Wykaz szczytów KGŁE - wstęp

Podczas wyznaczania „KGŁE” wzięte zostały pod uwagę łańcuchy górskie, które w całości leżą na terytorium Europy
i których długość wynosi minimum 500 km, a wysokość przekracza 2000 m n.p.m. Ponadto do ww. korony włączono Pireneje, których długość według różnych źródeł waha się od 450 km do 500 km, ale ze względu na duże znaczenie geograficzne oraz turystyczne zostały one ujęte w „KGŁE”. Jednocześnie w ustanowionej koronie nie wzięto pod uwagę łańcucha górskiego Kaukazu, ze względu na niespójne interpretacje różnych źródeł i dyskusyjny przebieg granicy kontynentu europejskiego.
Część szczytów jest dość wymagająca pod względem kondycyjnym i obyciem z terenem wysokogórskim, dlatego zalecane jest zachowanie specjalnych środków ostrożności,
a czasem wsparcie licencjonowanych przewodników wysokogórskich. Poznawanie największych górskich łańcuchów Europy i zdobywanie ich najwyższych szczytów, będzie także dobrą okazją do zapoznania się z charakterystyczną dla tych obszarów roślinnością, krajobrazem oraz tradycjami poszczególnych regionów naszego kontynentu.    

Wykaz szczytów - Korona Górskich Łańcuchów Europy


W skład „KGŁE“ wchodzi 8 szczytów (ułożonych według wysokości- w układzie pasmo górskie, najwyższy szczyt, wysokość, państwo):

1. Stara Płanina, Botew 2376 m n.p.m. Bułgaria,
2. Góry Skandynawskie, Galdhøpiggen 2469 m n.p.m.
Norwegia,
3. Karpaty, Gerlach 2655 m n.p.m. Słowacja,
4. Góry Dynarskie, Maja e Jezercës 2694 m n.p.m.
Albania,
5. Apeniny, Corno Grande 2912 m n.p.m. Włochy,
6. Pireneje, Pico de Aneto 3404 m n.p.m. Hiszpania,
7. Góry Betyckie, Mulhacen 3478 m n.p.m. Hiszpania,
8. Alpy, Mont Blanc 4810 m n.p.m. Francja.

Średnia wysokość n.p.m. szczytów składających się na Koronę Górskich Łańcuchów Europy wynosi 3100 m n.p.m.