Korona Europy, Klub Zdobywców Korony Europy, książeczka Korona Europy, odznaka Korona Europy, Polska turystyka, GOPR, PTTK, PTT, idę w góry... , strona dla pasjonatów gór, cieszyć się życiem

© Copyright Klub Zdobywców Korony Europy & CS & RK 2020-22 - All Rights Reserved

Miłośnik  Gorców- regulamin

Miłośnik Gorców- okładka

Treść regulaminu

  1. Z dniem 14 lutego 2022 r. zostaje ustanowiona odznaka „Miłośnik Gorców“, związana z poznawaniem pasma Gorców, poprzez zdobywanie szczytów należących do górskiej korony tego pasma, wędrówkę trasami oraz odwiedzanie miejsc, zgodnie z wykazami zamieszczonymi
w punktach 8., 9. i 10. Regulaminu, a przeznaczona dla wszystkich turystów bez względu na wiek i narodowość.
2. Celem powstania odznaki jest:
- promowanie poznawania Gorców poprzez zdobywanie szczytów- (Miłośnik Gorców I) oraz wędrówkę urokliwymi trasami i odwiedzanie miejsc (Miłośnik Gorców II)- podczas racjonalnego wysiłku fizycznego,
- motywowanie do uprawiania turystyki górskiej oraz
(z książeczką "Miłośnik Gorców“) inspirowanie do wyjazdów turystycznych.
3. Zdobywanie poszczególnych szczytów oraz wędrówka trasami odbywa się przy użyciu siły własnych mięśni oraz:
- z zachowaniem zasad bezpiecznego poruszania się w górach,
- stosowaniem się do miejscowego prawa,
- posiadaniem odpowiedniego stanu zdrowia, kondycji, ubioru
i sprzętu, dostosowanego do warunków pogodowych
i specyficznych trudności dla danego szczytu,
- na własny koszt i ryzyko.
4. Odznaka „Miłośnik Gorców“ posiada trzy kategorie:
a) Miłośnik Gorców I (stopień brązowy, srebrny, złoty),
b) Miłośnik Gorców II (stopień brązowy, srebrny, złoty),
c) "podwójny" Miłośnik Gorców (stopień platynowy).
5. Poszczególne kategorie odznaki zdobywa się wg zasad:
a) Miłośnik Gorców I (MG I- wejście na szczyt):
- brązowa- dowolne 6 szczytów z wykazu (pkt. 8),
- srebrna- kolejne 6 szczytów z wykazu (łącznie 12),
- złota- kolejne 12 szczytów z wykazu (komplet- 24);
b) Miłośnik Gorców II (MG II- odwiedzenie miejsc
     oraz przejście trasy w dowolnym kierunku):
- brązowa- 1 trasa z wykazu tras obowiązkowych (pkt. 9a) i 2 trasy uzupełniające (proponowana lub dowolna, pkt. 9b lub 9c) oraz odwiedzenie 5 miejsc godnych zobaczenia (pkt. 10),
- srebrna- kolejne 2 trasy z wykazu tras obowiązkowych
(pkt. 9a) i 2 trasy uzupełniające (proponowana lub dowolna,
pkt. 9b lub 9c) oraz odwiedzenie 5 kolejnych miejsc (pkt. 10),
- złota- kolejne 2 trasy z wykazu tras obowiązkowych (pkt. 9a)
i 2 trasy uzupełniające (proponowana lub dowolna, pkt. 9b lub 9c) oraz odwiedzenie 5 kolejnych miejsc (pkt. 10; razem 15).
c) podwójny Miłośnik Gorców (MG I +MG II):
- platynowa - honorowa, bezpłatna odznaka za zdobycie odznak złotych „Miłośnik Gorców I“ i „Miłośnik Gorców II“ łącznie oraz przejście ostatniej trasy obowiązkowej (pkt. 9a) i odwiedzenie pozostałych 9 miejsc (pkt. 10).
6. Zdobywanie poszczególnych kategorii odznaki „Miłośnik Gorców“ nie jest ograniczone czasowo.
7. Uznaje się zdobyte szczyty i przemierzone trasy oraz odwiedzone obiekty przed datą powstania książeczki "Miłośnik Gorców“ i odznaki „Miłośnik Gorców".
8. Wykaz szczytów Miłośnika Gorców I
(MG I-wybrane szczyty w paśmie Gorców):
1. Turbacz 1310 m n.p.m. masyw Turbacza,
2. Kiczora 1282 m n.p.m. masyw Turbacza,
3. Kudłoń 1274 m n.p.m. masyw Kudłonia,
4. Czoło Turbacza 1259 m n.p.m. masyw Turbacza,
5. Gorc Troszacki 1235 m n.p.m. masyw Kudłonia,
6. Gorc 1228 m n.p.m. masyw Gorca,
7. Lubań 1225 (1211) m n.p.m. pasmo Lubania,
8. Przysłop- Przysłop Górny ok. 1170 m.n.p.m. masyw Gorca,
9. Miejski Wierch 1143 m n.p.m. Kapliczka Myśliwych, masyw Turbacza,
10. Magurki 1108 m n.p.m. masyw Gorca,
11. Bukowina Waksmundzka 1105 (1103) m n.p.m. masyw Turbacza,
12. Turbaczyk 1078 m n.p.m. masyw Turbacza,
13. Jaworzyny (Jaworzyny Ochot.) ok. 1075 m n.p.m. pasmo Lubania,
14. Suchy Groń 1043 m n.p.m. masyw Turbacza,
15. Bukowina Obidowska 1039 m n.p.m. masyw Turbacza,
16. Groniki 1027 m n.p.m. masyw Turbacza,
17. Jaworzynka (Solnisko Jaworzycz.) 1026 m n.p.m. masyw Kudłonia,
18. Basielka (Góra Basilka) 1023 m n.p.m. masyw Turbacza,
19. Góra Szlagowa 1012 m n.p.m. masyw Gorca,
20. Runek 1005 m n.p.m. pasmo Lubania,
21. Suhora 1000 m n.p.m. masyw Turbacza,
22. Zdżar 858 m n.p.m. masyw Gorca,
23. Przysłop ( bacówka Maciejowa) 853 m n.p.m. masyw Turbacza,
24. Wdżar 767 m n.p.m. pasmo Lubania.   
9. Wykaz tras Miłośnika Gorców II (MG II- trasy):
a) obowiązkowe- główne:
 1. Rabka-Zdrój- Krościenko nad Dunajcem (Główny Szlak Beskidzki), szlak czerwony.
Pierwszy odcinek minimum 5-godzinny,
2. Rabka-Zdrój- Krościenko nad Dunajcem (Główny Szlak Beskidzki), szlak czerwony.
Drugi odcinek minimum 5-godzinny,
3. Przełęcz Snozka (653 m)- Lubań (1211 m)- Ochotnica Dolna-
Siekiera (805 m)- Kamienica, szlak niebieski,
4. Niedźwiedź- Turbaczyk- schronisko PTTK na Turbaczu- Bukowina Waksmundzka (1103 m)- Nowy Targ Kowaniec, szlak zielony,
5. Nowy Targ- Miejski Wierch (1143 m)- schronisko PTTK na Turbaczu- Przełęcz Borek (1009 m)- Gorc Troszacki (1135 m)- Jaworzynka (1026 m)- Rzeki, szlak żółty,
6. Przełęcz Wierch Młynne (732 m)- Gorc (1228 m)- Motawy-
Przełęcz Wierch Młynne (732 m), szlak czerwony;

Miłośnik Gorców- środekciąg dalszy

b) uzupełniające- proponowane:
 1. Ochotnica Górna Jaszcze- przełęcz Pańska Przehybka (995 m)- Magurki (1108 m)- wieża widokowa na Magurkach- Ochotnica
Górna Jaszcze, ścieżka „Dolina Potoku Jaszcze“.
2. Grywałd- Lubań (1211 m)- Ochotnica Dolna Kudowe-Jaworzynka Gorcowska- Przysłop- Przysłop Górny (ok. 1170 m)- polana
Jaworzyna Kamienicka- Polana Gabrowska, szlak zielony.
3. Lubomierz- Kudłoń (1274 m)- Konina, szlak czarny.
4. Łopuszna- Bukowina Waksmundzka (1105 m)- Turbacz (1310 m)- Suchy Groń (1043 m)- Poręba Wielka, szlak niebieski.
5. Polana Trusiówka (Rzeki) - Nowa Polana (850 m)- Przełęcz Głębieniec (1075 m)- Gorc (1228 m)- Polana Trusiówka (Rzeki), szlak niebieski.
6. Tylmanowa- Lubań 1211 m- Tylmanowa, szlak zielony.
c) uzupełniające- dowolne: dopuszcza się inne trasy, niż wymienione w pkt. 9a i 9b tzn. zaproponowane przez turystów.

Uwaga!
  1. W ramach kolejnych stopni „Miłośnika Gorców II“, trasy nie             mogą się powtarzać.
  2. Trasy uzupełniające- zaproponowane przez turystów,
       muszą spełniać jeden z warunków: długość minimum 7 km
        lub czas przejścia minimum 2h.
   3. Przejście każdej trasy może być dzielone i w dowolnym
        kierunku.

10. Miłośnik Gorców II (MG II- miejsca godne zobaczenia):

 1. Bulandowa Kapliczka.
 2. Chabówka: Skansen Taboru Kolejowego.
 3. Gorc 1228 m n.p.m.- wieża widokowa.
 4. Gorczański Park Narodowy.
 5. Lubań 1211 m n.p.m.- wieża widokowa.
 6. Łopuszna- Tischnerówka.
 7. Łopuszna- Dwór.
 8. Łopuszna- Gajówka Mikołaja.
 9. Magurki 1108 m.n.p.m.- wieża widokowa.
10. Nowy Targ- Muzeum Drukarstwa.
11. Nowy Targ- Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego.
12. Ośrodek narciarski: Czorsztyn lub Koninki lub Lubomierz.
13. Papieżówka w dolinie Kamienicy.
14. Polana Rusnakowa- Kaplica Papieska.
15. Pomnik katastrofy B-24 J „California Rocket”.
16. Poręba Wielka- tężnia solankowa.
17. Poręba Wielka- Muzeum Biograficzne Władysława Orkana.
18. Poręba Wielka- Ośrodek Edukacyjny Gorczańskiego Parku
Narodowego w parku dworskim Wodzickich.
19. Pucołowski Stawek.
20. Rabka Zdrój- Muzeum im. Władysława Orkana.
21. Rabka Zdrój- Muzeum Gorczańskie Jana Fudali- Górali i Zbójników.
22. Skansen Studzionki.
23. Waksmund- Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne „Brama w Gorce“.
24. Wychodnia skalna pod Wysznią.

11. Na tej samej wycieczce można połączyć zdobywanie „Miłośnika Gorców I“ ze zdobywaniem „Miłośnika Gorców II“.

12. W czasie całego cyklu zdobywania odznaki nie można powtarzać na kolejne kategorie i stopnie już raz zdobytych szczytów.
13. Potwierdzeniem zdobycia szczytu, przejścia trasy oraz odwiedzenia miejsca z listy, są fotografie turysty wykonane
w charakterystycznym miejscu oraz w miarę możliwości pieczęcie (ze szczytu, schroniska, organizacji, firmy
z najbliższego otoczenia lub pobliskiej miejscowości).
14. Potwierdzeniami mogą być również czytelne podpisy wraz
z pieczęciami, przewodników PTTK i PTT, przodowników PTTK
i PTT, ratowników górskich, strażników parków narodowych oraz kierowników wycieczek, uzupełnione o numer legitymacji (uprawnień).
15. Uzupełnieniem potwierdzenia zdobycia szczytu, przebycia trasy lub odwiedzenia miejsca może być dokumentacja filmowa, fotograficzna, prezentacja, kronika, zapis GPS itp.
16. Podstawą do przyznawania poszczególnych kategorii
i stopni odznaki „Miłośnik Gorców“ jest wypełniona książeczka "Miłośnik Gorców" dostarczona przesyłką rejestrowaną na adres korespondencyjny:
Klub Zdobywców Korony Europy, skrytka poczt. 105,
ul. Dąbrowskiego 40, 43-100 Tychy, Polska.

17. Uzupełniającą dokumentację materialną należy również dostarczyć na ww. adres, natomiast elektroniczną na adres mailowy: koronapolski@idewgory.pl.
18. Regulamin, informacje dotyczące weryfikacji i dodatkowe wyjaśnienia mogą być umieszczane na stronach:
https://idewgory.pl, https://facebook.com/idewgory,
https://www.facebook.com/KoronaPolski.info,
https://www.facebook.com/KoronaEuropyKlubZdobywcow.

19. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Komisji Weryfikacyjnej Klubu Zdobywców Korony Europy.


Serdecznie zapraszamy do poznawania Gorców
i stania się jego Miłośnikiem!