Korona Europy, Klub Zdobywców Korony Europy, książeczka Korona Europy, odznaka Korona Europy, Polska turystyka, GOPR, PTTK, PTT, idę w góry... , strona dla pasjonatów gór, cieszyć się życiem
create your own website

© Copyright Korona Europy & CS & RK 2020-21 - All Rights Reserved

Korona Rychlebów- Gór Złotych - regulamin

Korona Pienin - okładka z zewnątrz

Treść regulaminu

1. Z dniem 3 kwietnia 2021 r. zostaje ustanowiona odznaka „Korona Rychlebów- Gór Złotych“ związana z poznawaniem pasma Gór Złotych poprzez  zdobywanie szczytów należących do górskiej korony Gór Złotych oraz wędrówkę trasami, zgodnie z wykazem zamieszczonym w punkcie 8. i 9. Regulaminu,
a przeznaczona dla wszystkich turystów bez względu na wiek
i narodowość.
2. Celem powstania odznaki jest promowanie poznawania zarówno polskiej jak i czeskiej części Gór Złotych (Rychlebów) poprzez zdobywanie szczytów- (Korona Rychlebów- Gór Złotych I) oraz wędrówkę urokliwymi trasami (Korona Rychlebów- Gór Złotych II)- podczas racjonalnego wysiłku fizycznego, motywowanie do uprawiania turystyki górskiej oraz (z książeczką "Korona Rychlebów- Gór Złotych“) inspirowanie do wyjazdów turystycznych.
3. Zdobywanie poszczególnych szczytów oraz wędrówka trasami odbywa się przy użyciu siły własnych mięśni oraz:
- z zachowaniem zasad bezpiecznego poruszania się w górach,
- stosowaniem się do miejscowego prawa,
- posiadaniem odpowiedniego stanu zdrowia, kondycji, ubioru
i sprzętu, dostosowanego do warunków pogodowych
i specyficznych trudności dla danego szczytu,
- na własny koszt i ryzyko.
4. Odznaka „Korona Rychlebów- Gór Złotych“ posiada trzy kategorie:
a) Korona Rychlebów- Gór Złotych I (stopień popularny, brązowy, srebrny, złoty),
b) Korona Rychlebów- Gór Złotych II (stopień popularny, brązowy, srebrny, złoty),
c) podwójna Korona Rychlebów- Gór Złotych (stopień platynowy).
5. Poszczególne kategorie odznaki zdobywa się wg zasad:
a) Korona Rychlebów- Gór Złotych I (wejście na szczyt):
- popularna - dowolne 5 szczytów z wykazu (pkt. 8),
- brązowa - kolejne 5 szczytów z wykazu (łącznie 10),
- srebrna - kolejne 7 szczytów z wykazu (łącznie 17),
- złota - kolejne 7 szczytów z wykazu (komplet- 24);
b) Korona Rychlebów- Gór Złotych II (przejście trasy):
- popularna - 1 trasa z wykazu tras obowiązkowych (pkt. 9a) i 2 trasy uzupełniające (proponowana lub dowolna, pkt. 9b lub 9c),
- brązowa - 2 trasy z wykazu tras obowiązkowych (pkt. 9a) i 2 trasy uzupełniające (proponowana lub dowolna, pkt. 9b lub 9c),
- srebrna - kolejne 2 trasy z wykazu tras obowiązkowych
(pkt. 9a) i 2 trasy uzupełniające (proponowana lub dowolna,
pkt. 9b lub 9c),
- złota - kolejne 2 trasy z wykazu tras obowiązkowych (pkt. 9a)
i 3 trasy uzupełniające (proponowana lub dowolna, pkt. 9b lub 9c).
Uwaga! W ramach kolejnych stopni „Korona Rychlebów- Gór Złotych II“, trasy nie mogą się powtarzać. Trasy uzupełniające, zaproponowane przez turystów muszą spełniać jeden z warunków: długość min. 7 km lub czas przejścia min. 2h.
c) podwójna Korona Rychlebów- Gór Złotych (KR-GZ I +
KR-GZ II):
- platynowa - honorowa, bezpłatna odznaka za zdobycie odznak złotych „Korony Rychlebów- Gór Złotych I“ i „Korony Rychlebów- Gór Złotych II“ łącznie.
6. Zdobywanie poszczególnych kategorii odznaki „Korona Rychlebów- Gór Złotych“ nie jest ograniczone czasowo.
7. Uznaje się szczyty zdobyte przed datą powstania książeczki "Korona Rychlebów- Gór Złotych“ i odznaki „Korona Rychlebów- Gór Złotych".
8. Wykaz szczytów Korona Rychlebów- Gór Złotych I
     (KR-GZ I-wybrane szczyty w paśmie Gór Złotych):
1. Smrk 1127 m n.p.m. Petříkovská hornatina,
2. Travna hora 1125 m n.p.m. Petříkovská hornatina,
3. Postawna 1117 m n.p.m.
4. Brusek (Brousek) 1116 m n.p.m. Petříkovská hornatina,
5. Smrek Trójkrajny 1116 m n.p.m.
6. Rudawiec (Polská hora) 1112 m n.p.m. Velkovrbenské    
    rozsochy,
7. Czernica 1083 m n.p.m.
8. Orlik 1068 m n.p.m.
9. Trnová hora 1060 m n.p.m. Petříkovská hornatina,
10. Rude Krzyże (Kunčický hřbet) 1053 m n.p.m. Velkovrbenské
      rozsochy,
11. Lví hora 1040 m n.p.m. Petříkovská hornatina,
12. Studniční vrch 992 m n.p.m. Sokolský hřbet,
13. Kowadło (Kovadlina) 989 m n.p.m. Petříkovská hornatina,
14. Špičak 957 m n.p.m. Nýznerovská hornatina,
15. Czartowiec 944 m n.p.m.
16. Pasieczna 928 m n.p.m.
17. Borówkowa (Borůvková hora) 900 m n.p.m. Hřibovská
hornatina,

Korona Rychlebów- Gór Złotych - okładka wnętrze


ciąg dalszy

18. Jawornik Wielki 872 m n.p.m.
19. Bukowa Kopa 851 m n.p.m.
20. Czernik (Černý vrch) 832 m n.p.m. Hřibovská hornatina,
21. Karpiak 782 m n.p.m.
22. Trojak 766 m n.p.m.
23. Ptasznik 718 m n.p.m.
24. Vysoký kámen 691 m n.p.m. Hřibovská hornatina.
9. Korona Rychlebów- Gór Złotych II (KR-GZ II- trasy):
a) obowiązkowe- główne:
1. Przełęcz Kłodzka- Ptasznik- Przełęcz Leszczynowa- Jaskinia
Radochowska- Radochów- Lądek Zdrój (szlak niebieski),
2. Złoty Stok- Przełęcz pod Trzeboniem- Pod Jawornikiem Wielkim- Orłowiec- Wójtówka- Lądek Zdrój (szlak czerwony),
3. Bilá Voda- Przełęcz Różaniec- Borówkowa- Travná (szlak czerwony, niebieski)
4. Pisečná- Jaskinia Na Špičaku- Bile kamený- Nad Večernym
pramenem- Jítřní pramen- Smrkový a Vilémův pramen- Lázně
Jesenik- Jesenik (szlak niebieski, żółty, niebieski),
5. Bielice- Pod Kowadłem- Pasieczna- Smrek Trójkrajny- Przełęcz Trzech Granic- Smrk- Ramzová (szlak zielony, żółty, czerwony- ścieżka przyrodnicza),
6. Javornik- Čertovy kazatelny- Rychleby (ruiny)- Buk- Przełęcz Karpowska- Karpień (ruiny)- Trojak- Lądek Zdrój (szlak czerwony, niebieski, zielony, niebieski),
7. Stronie Śląskie- Przełęcz Dział- Czernica- Bielawka- Czarny Potok- Pod Działem- Palaš- Paprsek-chata- Staré Město (szlak żółty, niebieski, zielony);
b) uzupełniające- proponowane:
1. Złoty Stok- Chwalisław- Przełęcz Leszczynowa- Przeł. Droszkowska- Droszków,
2. Žulová- Nýžnerovské vodopady- Tři studánky- Horní Lipová,
3. Lądek Zdrój- Przełęcz Lądecka- Pod celnicí- Rozhraní- Račí údolí- Javornik,
4. Žulová- Pod Sokolím- Ripperův kámen- Lázně Jeseník,
5. Javonik- Nad Travnou- Pod Bílou skálou- Błotnica Górna- Złoty Stok,
6. Stary Gierałtów- Przeł. Sucha- Piekielnica- Przełęcz Staromorawska- Kamienica,
7. Lipová- Jaskyně Na Pomezí- Chata Smrěnik- Pod Kopřivným- Lví hora- Tři Studánky- Przełęcz Trzech Granic- Cisařská bouda- Ostružník- Ostružná,
8. Przełęcz Lądecka- Karpno- Karpień (ruiny)- Czernik- Przełęcz Gierałtowska- Orlicka Kopa- Czartowiec- Łupkowa- Kowadło- Pod Kowadłem- Bielice,
9. Bolesławów- Przełęcz Staromorawska- Przełęcz Płoszczyna- Kladská brána- Kunčická hora- Pod Jelenią Kopą- Paprsek- Cisařská bouda- Petřikov- Ramzová; 
c) uzupełniające- dowolne: dopuszcza się inne trasy, niż wymienione w pkt. 9a i 9b (zaproponowane przez turystów).
10. W czasie całego cyklu zdobywania odznaki nie można powtarzać na kolejne kategorie i stopnie już raz zdobytych szczytów.
11. Potwierdzeniem zdobycia szczytu lub przejścia trasy jest fotografia zdobywcy wykonana w charakterystycznym miejscu oraz w miarę możliwości pieczęć (ze szczytu ewentualnie schroniska, organizacji, firmy z najbliższego otoczenia lub pobliskiej miejscowości).
12. Potwierdzeniem mogą być również czytelne podpisy wraz
z pieczęciami, przewodników PTTK i PTT, przodowników PTTK
i PTT, ratowników górskich, strażników parków narodowych oraz kierowników wycieczek, uzupełnione o numer legitymacji (uprawnień).
13. Uzupełnieniem potwierdzenia zdobycia szczytu może być dokumentacja filmowa, fotograficzna, prezentacja, kronika itp.
14. Podstawą do przyznawania poszczególnych kategorii i stopni odznaki „Korona Rychlebów- Gór Złotych“ jest wypełniona książeczka "Korona Rychlebów- Gór Złotych“ dostarczona przesyłką rejestrowaną na adres korespondencyjny:
Klub Zdobywców Korony Europy, skrytka poczt. 105,
ul. Dąbrowskiego 40, 43-100 Tychy, Polska.
15. Uzupełniającą dokumentację materialną należy również dostarczyć na ww. adres, natomiast elektroniczną na adres mailowy: koronaeuropy@idewgory.pl.
16. Regulamin, informacje dotyczące weryfikacji i dodatkowe wyjaśnienia mogą być umieszczane na stronach:
https://www.facebook.com/KoronaEuropyKlubZdobywcow,
http://idewgory.pl, https://facebook.com/idewgory.
17. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Komisji Weryfikacyjnej Klubu Zdobywców Korony Europy. 

Serdecznie zapraszamy do zdobywania Korony Rychlebów- Gór Złotych!