Korona Europy, Klub Zdobywców Korony Europy, książeczka Korona Europy, odznaka Korona Europy, Polska turystyka, GOPR, PTTK, PTT, idę w góry... , strona dla pasjonatów gór, cieszyć się życiem

© Copyright Klub Zdobywców Korony Europy & CS & RK 2020-24 - All Rights Reserved

Korona Pirenejów - regulamin

Korona Pirenejów - okładka z zewnątrz

Treść regulaminu

1. Z dniem 29 lutego 2020 r. zostaje ustanowiona odznaka „Korona Pirenejów“ związana ze zdobywaniem szczytów należących do górskiej korony Pirenejów, zgodnie z wykazem zamieszczonym w punkcie 8. Regulaminu, a także wędrowaniem szlakami (punkt 9. Regulaminu), przeznaczona
dla wszystkich turystów bez względu na wiek i narodowość.
2. Celem powstania odznaki jest promowanie poznawania znamienitych szczytów łańcucha Pirenejów, znajdujących się na terenie trzech państw (Korona Pirenejów I) oraz szlaków, głównie trzech długodystansowych (Korona Pirenejów II)- podczas racjonalnego wysiłku fizycznego, motywowanie do uprawiania turystyki górskiej oraz (z książeczką "Korona Pirenejów“) inspirowanie do wyjazdów turystycznych.
3. Zdobywanie poszczególnych szczytów odbywa się przy użyciu siły własnych mięśni oraz:
- z zachowaniem zasad bezpiecznego poruszania się w górach,
- stosowaniem się do miejscowego prawa,
- posiadaniem odpowiedniego stanu zdrowia, kondycji, ubioru
i sprzętu, dostosowanego do warunków pogodowych
i specyficznych trudności dla danego szczytu oraz trasy,
- na własny koszt i ryzyko.
4. Odznaka „Korona Pirenejów“ posiada trzy kategorie:
a) Korona Pirenejów I (stopień brązowy, srebrny, mały złoty, duży złoty),
b) Korona Pirenejów II (stopień brązowy, srebrny, mały złoty, duży złoty),
c) podwójna Korona Pirenejów (stopień platynowy).
5. Poszczególne kategorie i stopnie odznaki zdobywa się
według zasad:
a) Korona Pirenejów I:
- brązowa - dowolne 2 szczyty z wykazu (pkt. 8),
- srebrna - kolejne 2 szczyty (razem 4),
- mała złota - kolejne 2 szczyty (razem 6),
- duża złota - komplet 9 szczytów z wykazu (pkt. 8).
b) Korona Pirenejów II (przejście szlakami):
- brązowa- łącznie 3 dni wędrówki lub 40 km dowolnym
   szlakiem (pkt. 9a lub 9b),
- srebrna- kolejne: 3 dni/40 km szlakiem dowolnym (pkt. 9a
   lub 9b) + 2 dni/30km szlakiem głównym (pkt. 9a); razem
    5 dni/70km (łącznie z brązową- 8 dni/110 km),
- mała złota- kolejne: 2 dni/30 km szlakiem dowolnym (pkt. 9a  
   lub 9b) + 3 dni/40km szlakiem głównym (pkt. 9a); razem
   5 dni/70km (łącznie z brązową i srebrną- 13 dni/180km),
- duża złota- kolejne 5 dni/70km szlakiem głównym (pkt. 9a);
   (razem 18 dni/250 km);
c) podwójna Korona Pirenejów (KPn I + KPn II):
- platynowa - za zdobycie odznak dużych złotych „Korony
   Pirenejów I“ i „Korony Pirenejów II“ łącznie.
6. Zdobywanie poszczególnych stopni odznaki
„Korona Pirenejów“ nie jest ograniczone czasowo.
7. Uznaje się szczyty zdobyte przed datą powstania książeczki "Korona Pirenejów“ i odznaki „Korona Pirenejów".Korona Pirenejów - okładka wnętrze

ciąg dalszy regulaminu

8. Wykaz szczytów- odznaka Korona Pirenejów I:
1. Bisaurín 2670 m n.p.m. Pireneje Zachodnie, Hiszpania,
2. Pic du Midi de Bigorre 2877 m n.p.m. Pireneje Centralne,
    Francja,
3. Pic de Coma Pedrosa 2942 m n.p.m. Pireneje Wschodnie,
    Andora,
4. Pica d'Estats 3140 m n.p.m. Pireneje Wschodnie,
    Hiszpania/Francja,
5. Vignemale 3298 m n.p.m. Pireneje Centralne, Francja
    (Hiszpania),
6. Pico de la Maladeta 3309 m n.p.m. Pireneje Centralne,
    Hiszpania,
7. Monte Perdido 3355 m n.p.m. Pireneje Centralne, Hiszpania,
8. Pico Posets 3375 m n.p.m. Pireneje Centralne, Hiszpania,
9. Pico de Aneto 3404 m n.p.m. Pireneje Centralne, Hiszpania.

9. Wykaz szlaków- odznaka Korona Pirenejów II („pirenejskie szlaki”): 
a) obowiązkowe- główne- do wyboru:
1. Haute Randonnée Pyrénéenne (HRP),
2. Grande Randonnée 10 (GR10),
3. Gran Recorrido 11 (GR11).
b) uzupełniające- dowolne: dopuszcza się pirenejskie trasy inne niż wymienione w pkt. 9a (zaproponowane przez turystów, np. Droga Św. Jakuba).
10. W czasie całego cyklu zdobywania odznaki nie można powtarzać na kolejne stopnie już raz zdobytych szczytów
lub przebytych tras.
11. Potwierdzeniem zdobycia szczytu i przebycia trasy są fotografie turysty wykonane w charakterystycznym miejscu oraz w miarę możliwości pieczęć (ze szczytu ewentualnie schroniska, organizacji, firmy z najbliższego otoczenia lub pobliskiej miejscowości).
12. Uzupełnieniem potwierdzenia zdobycia szczytu i przejścia trasy może być dokumentacja filmowa, fotograficzna, prezentacja, kronika itp.
13. Podstawą do przyznawania poszczególnych kategorii
i stopni odznaki „Korona Pirenejów“ jest wypełniona książeczka "Korona Pirenejów“ dostarczona przesyłką rejestrowaną na adres korespondencyjny:
Klub Zdobywców Korony Europy, skrytka poczt. 105,
ul. Dąbrowskiego 40, 43-100 Tychy, Polska.

14. Uzupełniającą dokumentację materialną należy również dostarczyć na ww. adres, natomiast elektroniczną na adres mailowy: koronaeuropy@idewgory.pl.
15. Regulamin, informacje dotyczące weryfikacji i dodatkowe wyjaśnienia mogą być umieszczane na stronach:
https://www.facebook.com/KoronaEuropyKlubZdobywcow,
http://idewgory.pl, https://facebook.com/idewgory.
16. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Komisji Weryfikacyjnej Klubu Zdobywców Korony Europy.

Serdecznie zapraszamy do zdobywania Korony Pirenejów!

Drag and Drop Website Builder