Korona Europy, Klub Zdobywców Korony Europy, książeczka Korona Europy, odznaka Korona Europy, Polska turystyka, GOPR, PTTK, PTT, idę w góry... , strona dla pasjonatów gór, cieszyć się życiem

© Copyright Klub Zdobywców Korony Europy & CS & RK 2020-24 - All Rights Reserved

Korona Karpat - regulamin

Korona Karpat - okładka z zewnątrz

Treść regulaminu

1. Z dniem 29 lutego 2020 r. zostaje ustanowiona odznaka „Korona Karpat“ związana ze zdobywaniem szczytów należących do górskiej korony Karpat, zgodnie z wykazem zamieszczonym w punkcie 8. Regulaminu, a przeznaczona dla wszystkich turystów bez względu na wiek i narodowość.
2. Celem powstania odznaki jest promowanie poznawania znamienitych szczytów łańcucha Karpat- znajdujących się na terenie ośmiu państw karpackich (Karpaty II) oraz
w siedmiu częściach łuku Karpat, zgodnych z regionalizacją fizycznogeograficzną polskiego geografa prof. Jerzego Kondrackiego (Karpaty I)- podczas racjonalnego wysiłku fizycznego, motywowanie do uprawiania turystyki górskiej oraz
(z książeczką "Korona Karpat“) inspirowanie do wyjazdów turystycznych.
3. Zdobywanie poszczególnych szczytów odbywa się przy użyciu siły własnych mięśni oraz:
- z zachowaniem zasad bezpiecznego poruszania się w górach,
- stosowaniem się do miejscowego prawa,
- posiadaniem odpowiedniego stanu zdrowia, kondycji, ubioru
i sprzętu, dostosowanego do warunków pogodowych
i specyficznych trudności dla danego szczytu,
- na własny koszt i ryzyko.
4. Odznaka „Korona Karpat“ posiada trzy kategorie:
a) Korona Karpat I (stopień brązowy, srebrny, mały złoty),
b) Korona Karpat II (stopień brązowy, srebrny, mały złoty),
c) podwójna Korona Karpat (stopień duży złoty).

5. Poszczególne kategorie i stopnie odznaki zdobywa się    
     według zasad:
a) Korona Karpat I:
- brązowa - dowolne 2 szczyty z wykazu (pkt. 8 a),
- srebrna - kolejne 2 szczyty (razem 4),
- mała złota - kolejne 3 szczyty (razem 7);
b) Korona Karpat II:
- brązowa - dowolne 2 szczyty z wykazu (pkt. 8 b),
- srebrna - kolejne 2 szczyty (razem 4),
- mała złota - kolejne 4 szczyty (razem 8);
c) podwójna Korona Karpat (KK I + KK II):
- duża złota - komplet 12 szczytów z wykazu (pkt. 8).
6. Zdobywanie poszczególnych kategorii i stopni odznaki „Korona Karpat“ nie jest ograniczone czasowo.
7. Uznaje się szczyty zdobyte przed datą powstania książeczki "Korona Karpat“ i odznaki „Korona Karpat".
8. Wykaz szczytów i wzgórz zwanych na potrzeby Regulaminu „szczytami“:
a) Korona Karpat I (najwyższe w części regionu fizyczno-
geograficznego wg prof. Jerzego Kondrackiego):Korona Karpat - okładka wnętrze

ciąg dalszy

1. Stolica 1476 m n.p.m. Słowacja (Wewnętrzne Karpaty
    Zachodnie),
2. Babia Góra 1725 m n.p.m. Polska i Słowacja (Zewnętrzne
    Karpaty Zachodnie),
3. Curcubăta Mare 1849 m n.p.m. Rumunia (Góry Zachodnio-
     rumuńskie),
4. Howerla 2061 m n.p.m. Ukraina (Zewnętrzne Karpaty
     Wschodnie),
5. Pietrosul Rodnei 2303 m n.p.m. Rumunia (Wewnętrzne
     Karpaty Wschodnie),
6. Moldoveanu 2544 m n.p.m. Rumunia (Karpaty Południowe),
7. Gerlachovský štít (Gerlach) 2655 m n.p.m. Słowacja
    (Centralne Karpaty Zachodnie);
b) Korona Karpat II (najwyższe w państwie karpackim):
1. Buschberg 491 m n.p.m. Austria,
2. Kékes 1014 m n.p.m. Węgry,
3. Lysá Hora 1324 m n.p.m. Czechy,
4. Šiljak 1565 m n.p.m. Serbia,
5. Howerla 2061 m n.p.m. Ukraina,
6. Rysy 2499 m n.p.m. Polska,
7. Moldoveanu 2544 m n.p.m. Rumunia,
8. Gerlachovský štít (Gerlach) 2655 m n.p.m. Słowacja.
 9. W czasie całego cyklu zdobywania odznaki nie można powtarzać na kolejne stopnie już raz zdobytych szczytów.
10. Potwierdzeniem zdobycia szczytu jest fotografia zdobywcy wykonana w charakterystycznym miejscu oraz w miarę możliwości pieczęć (ze szczytu ewentualnie schroniska, organizacji, firmy z najbliższego otoczenia lub pobliskiej miejscowości).
11. Uzupełnieniem potwierdzenia zdobycia szczytu może być dokumentacja filmowa, fotograficzna, prezentacja, kronika itp.
12. Podstawą do przyznawania poszczególnych kategorii i stopni odznaki „Korona Karpat“ jest wypełniona książeczka "Korona Karpat“ dostarczona przesyłką rejestrowaną na adres korespondencyjny:
Klub Zdobywców Korony Europy, skrytka poczt. 105,
ul. Dąbrowskiego 40, 43-100 Tychy, Polska.
13. Uzupełniającą dokumentację materialną należy również dostarczyć na ww. adres, natomiast elektroniczną na adres mailowy: koronaeuropy@idewgory.pl.
14. Regulamin, informacje dotyczące weryfikacji i dodatkowe wyjaśnienia mogą być umieszczane na stronach:
https://www.facebook.com/KoronaEuropyKlubZdobywcow,
http://idewgory.pl, https://facebook.com/idewgory.
15. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Komisji Weryfikacyjnej Klubu Zdobywców Korony Europy. 

Serdecznie zapraszamy do zdobywania Korony Karpat!

Website Software