Korona Europy, Klub Zdobywców Korony Europy, książeczka Korona Europy, odznaka Korona Europy, Polska turystyka, GOPR, PTTK, PTT, idę w góry... , strona dla pasjonatów gór, cieszyć się życiem

© Copyright Klub Zdobywców Korony Europy & CS & RK 2020-24 - All Rights Reserved

Korona Górskich Łańcuchów Europy - regulamin

Korona Górskich Łańcuchów Europy  - okładka z zewnątrz

Treść regulaminu

1. Z dniem 1 czerwca 2020 r. zostaje ustanowiona odznaka „KORONA GÓRSKICH ŁAŃCUCHÓW EUROPY“ związana ze zdobywaniem najwyższych szczytów największych europejskich łańcuchów górskich, zgodnie z wykazem zamieszczonym w punkcie 7. Regulaminu, a przeznaczona dla wszystkich turystów bez względu na wiek i narodowość.
2. Celem powstania odznaki jest promowanie poznawania znamienitych szczytów europejskich, znajdujących się w ośmiu łańcuchach górskich, podczas racjonalnego wysiłku fizycznego, motywowanie do uprawiania turystyki górskiej oraz
(z książeczką "Korona Górskich Łańcuchów Europy“) inspirowanie do wyjazdów turystycznych.
3. Zdobywanie poszczególnych szczytów odbywa się przy użyciu siły własnych mięśni oraz:
- z zachowaniem zasad bezpiecznego poruszania się w górach,
- stosowaniem się do miejscowego prawa,
- posiadaniem odpowiedniego stanu zdrowia, kondycji, ubioru
i sprzętu, dostosowanego do warunków pogodowych
i specyficznych trudności dla danego szczytu oraz trasy,
- na własny koszt i ryzyko.

4. Poszczególne kategorie odznaki zdobywa się wg zasad:
- popularna - dowolny 1 szczyt z wykazu (pkt. 7),
- brązowa - kolejny 1 szczyt z wykazu (razem 2),
- srebrna - kolejne 2 szczyty (razem 4),
- złota - kolejne 2 szczyty (razem 6),
- platynowa - komplet 8 szczytów z wykazu (pkt. 7). 

5. Zdobywanie poszczególnych kategorii odznaki „Korona Górskich Łańcuchów Europy“ nie jest ograniczone czasowo.

6. Uznaje się szczyty zdobyte przed datą powstania książeczki "Korona Górskich Łańcuchów Europy“ i odznaki „Korona Górskich Łańcuchów Europy".
Korona Górskich Łańcuchów Europy  - okładka wnętrze

ciąg dalszy regulaminu

7. Wykaz szczytów:
1. Stara Płanina, Botew 2376 m n.p.m. Bułgaria,
2. Góry Skandynawskie, Galdhøpiggen 2469 m n.p.m.
     Norwegia,
3. Karpaty, Gerlach (Gerlachovský štít) 2655 m n.p.m.
     Słowacja,
4. Góry Dynarskie, Maja e Jezercës 2694 m n.p.m. Albania,
5. Apeniny, Corno Grande 2912 m n.p.m. Włochy,
6. Pireneje, Pico de Aneto 3404 m n.p.m. Hiszpania,
7. Góry Betyckie, Mulhacén 3478 m n.p.m. Hiszpania,
8. Alpy, Mont Blanc 4810 m n.p.m. Francja. 

8. Potwierdzeniem zdobycia szczytu jest fotografia zdobywcy wykonana w charakterystycznym miejscu oraz w miarę możliwości pieczęć (ze szczytu, ewentualnie schroniska, organizacji, firmy z najbliższego otoczenia lub pobliskiej miejscowości).
9. Uzupełnieniem potwierdzenia zdobycia szczytu może być dokumentacja filmowa, fotograficzna, prezentacja, kronika itp.
10. Podstawą do przyznawania poszczególnych kategorii
odznaki „Korona Górskich Łańcuchów Europy“ jest wypełniona książeczka "Korona Górskich Łańcuchów Europy“ dostarczona przesyłką rejestrowaną na adres korespondencyjny:
Klub Zdobywców Korony Europy, skrytka poczt. 105,
ul. Dąbrowskiego 40, 43-100 Tychy, Polska.

11. Uzupełniającą dokumentację materialną należy również dostarczyć na ww. adres, natomiast elektroniczną na adres mailowy: koronaeuropy@idewgory.pl.
12. Regulamin, informacje dotyczące weryfikacji i dodatkowe wyjaśnienia mogą być umieszczane na stronach:
https://www.facebook.com/KoronaEuropyKlubZdobywcow,
http://idewgory.pl, https://facebook.com/idewgory.
13. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Komisji Weryfikacyjnej Klubu Zdobywców Korony Europy.

Serdecznie zapraszamy do zdobywania 
Korony Górskich Łańcuchów Europy !

No Code Website Builder