Korona Europy, Klub Zdobywców Korony Europy, książeczka Korona Europy, odznaka Korona Europy, Polska turystyka, GOPR, PTTK, PTT, idę w góry... , strona dla pasjonatów gór, cieszyć się życiem

© Copyright Klub Zdobywców Korony Europy & CS & RK 2020-24 - All Rights Reserved

Korona Alp - regulamin

Korona Alp - okładka z zewnątrz

Treść regulaminu

1. Z dniem 29 lutego 2020 r. zostaje ustanowiona odznaka „Korona Alp“ związana ze zdobywaniem szczytów należących do górskiej korony Alp, zgodnie z wykazem zamieszczonym
w punkcie 8. i 9. Regulaminu, a przeznaczona dla wszystkich turystów bez względu na wiek i narodowość.
2. Celem powstania odznaki jest promowanie poznawania znamienitych szczytów łańcucha Alp, znajdujących się na terenie dziewięciu państw alpejskich (Alpy I) oraz dziewięciu
tras wokół wybitnych szczytów alpejskich (Alpy II)- podczas racjonalnego wysiłku fizycznego, motywowanie do uprawiania turystyki górskiej oraz (z książeczką "Korona Alp“) inspirowanie do wyjazdów turystycznych.
3. Zdobywanie poszczególnych szczytów odbywa się przy użyciu siły własnych mięśni oraz:
- z zachowaniem zasad bezpiecznego poruszania się w górach,
- stosowaniem się do miejscowego prawa,
- posiadaniem odpowiedniego stanu zdrowia, kondycji, ubioru
i sprzętu, dostosowanego do warunków pogodowych
i specyficznych trudności dla danego szczytu oraz trasy,
- na własny koszt i ryzyko.
4. Odznaka „Korona Alp“ posiada trzy kategorie:
a) Korona Alp I (stopień brązowy, srebrny, mały złoty, duży złoty),
b) Korona Alp II (stopień brązowy, srebrny, mały złoty, duży złoty),
c) podwójna Korona Alp (stopień platynowy).
5. Poszczególne kategorie i stopnie odznaki zdobywa się
według zasad:
a) Korona Alp I:
- brązowa - dowolne 2 szczyty z wykazu (pkt. 8),
- srebrna - kolejne 2 szczyty (razem 4),
- mała złota - kolejne 2 szczyty (razem 6),
- duża złota - komplet 9 szczytów z wykazu (pkt. 8).
b) Korona Alp II:
- brązowa - dowolna trasa wokół 1 alpejskiego szczytu:
z wykazu (pkt. 9) lub zaproponowana przez turystę,
- srebrna - kolejne 2 trasy wokół alpejskich szczytów:
-- jednego obowiązkowego z wykazu (pkt. 9a),
-- i jednego uzupełniającego z wykazu (pkt. 9b) lub dowolnego zaproponowanego przez turystę - pkt. 9c (razem 3),
- mała złota - kolejne 2 trasy wokół alpejskich szczytów:
-- jednego obowiązkowego z wykazu (pkt. 9a),
-- i jednego uzupełniającego z wykazu (pkt. 9b) lub dowolnego zaproponowanego przez turystę - pkt. 9c (razem 5), 
- duża złota - kolejne 4 trasy wokół szczytów: pozostałych obowiązkowych (pkt. 9a) i jako uzupełnienie: szczytów z wykazu (pkt. 9b) lub dowolnych - zaproponowanych przez turystę pkt. 9c (razem 9);
c) podwójna Korona Alp (KA I + KA II):
- platynowa - za zdobycie odznak dużych złotych „Korony
Alp I“ i „Korony Alp II“ łącznie.
6. Zdobywanie poszczególnych kategorii i stopni odznaki „Korona Alp“ nie jest ograniczone czasowo.
7. Uznaje się szczyty zdobyte przed datą powstania książeczki "Korona Alp“ i odznaki „Korona Alp".Korona Karpat - okładka wnętrze

ciąg dalszy regulaminu

8. Wykaz szczytów i wzgórz zwanych na potrzeby Regulaminu „szczytami“ - odznaka Korona Alp I (najwyższy szczyt
w państwie alpejskim):
1. Chemin des Révoires 161 m n.p.m. Alpy Nadmorskie, Monako,
2. Írott-kő 883 m n.p.m.- Kőszeg, Węgry,
3. Vorder Grauspitz 2599 m n.p.m.- Rätikon, Liechtenstein,
4. Triglav 2864 m n.p.m.- Alpy Julijskie, Słowenia,
5. Zugspitze 2962 m n.p.m.- Alpy Bawarsko-Tyrolskie, Niemcy,
6. Großglockner 3798 m n.p.m.- Wysokie Taury, Austria,
7. Dufourspitze 4634 m n.p.m.- Alpy Pennińskie, Szwajcaria,
8. Monte Bianco di Courmayeur 4748 m n.p.m.
     Alpy Graickie, Włochy,
9. Mont Blanc 4810 m n.p.m.- Alpy Graickie, Francja. 
9. Wykaz szczytów- odznaka Korona Alp II (trasy wokół wybitnych alpejskich szczytów): 
a) obowiązkowe- główne szczyty do obejścia:
1. Triglav 2864 m n.p.m.- Alpy Julijskie, Słowenia,
2. Zugspitze 2962 m n.p.m.- Alpy Bawarsko-Tyrolskie,
                                                     Niemcy-Austria,
3. Großglockner 3798 m n.p.m.- Wysokie Taury, Austria,
4. Matterhorn 4478 m n.p.m.- Alpy Pennińskie,
                                                        Szwajcaria-Włochy,
5. Mont Blanc 4810 m n.p.m.- Alpy Graickie,
                                                        Francja-Włochy-Szwajcaria;
b) proponowane uzupełniające szczyty do obejścia:
6. Watzmann 2713 m n.p.m.- Alpy Bawarskie, Niemcy,
7. Dachstein 2995 m n.p.m.- Alpy Salzburskie, Austria,
8. Piz Bernina 4049 m n.p.m.- Alpy Retyckie, Szwajcaria-
     Włochy,
9. Monte Rosa 4634 m n.p.m.- Alpy Pennińskie,
                                                         Szwajcaria-Włochy;
c) dowolne uzupełniające szczyty do obejścia: zaprojektowane przez turystów trasy, wokół alpejskich szczytów innych niż wymienione w pkt. a) i b).

9'. Warunkiem zaliczenia trasy do odpowiedniej kategorii odznaki Korona Alp II jest pokonanie o własnych siłach znaczącego odcinka tej trasy.

10. W czasie całego cyklu zdobywania odznaki nie można powtarzać na kolejne stopnie już raz zdobytych szczytów
lub przebytych tras.
11. Potwierdzeniem zdobycia szczytu i przebycia trasy są fotografie turysty wykonane w charakterystycznym miejscu oraz w miarę możliwości pieczęć (ze szczytu ewentualnie schroniska, organizacji, firmy z najbliższego otoczenia lub pobliskiej miejscowości).
12. Uzupełnieniem potwierdzenia zdobycia szczytu i przejścia trasy może być dokumentacja filmowa, fotograficzna, prezentacja, kronika itp.
13. Podstawą do przyznawania poszczególnych kategorii
i stopni odznaki „Korona Alp“ jest wypełniona książeczka "Korona Alp“ dostarczona przesyłką rejestrowaną na adres korespondencyjny:
Klub Zdobywców Korony Europy, skrytka poczt. 105,
ul. Dąbrowskiego 40, 43-100 Tychy, Polska.

14. Uzupełniającą dokumentację materialną należy również dostarczyć na ww. adres, natomiast elektroniczną na adres mailowy: koronaeuropy@idewgory.pl.
15. Regulamin, informacje dotyczące weryfikacji i dodatkowe wyjaśnienia mogą być umieszczane na stronach:
https://www.facebook.com/KoronaEuropyKlubZdobywcow,
http://idewgory.pl, https://facebook.com/idewgory.
16. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Komisji Weryfikacyjnej Klubu Zdobywców Korony Europy.

Serdecznie zapraszamy do zdobywania Korony Alp!

Best AI Website Maker