Korona Europy, Klub Zdobywców Korony Europy, książeczka Korona Europy, odznaka Korona Europy, Polska turystyka, GOPR, PTTK, PTT, idę w góry... , strona dla pasjonatów gór, cieszyć się życiem

© Copyright Klub Zdobywców Korony Europy & CS & RK 2020-22 - All Rights Reserved

 Korona Unii Europejskiej - przyznanie odznak

Opis

  W celu przyznania odznaki należy przesłać pocztą książeczkę Korona Unii Europejskiej, która powinna zawierać dane zdobywcy oraz zdjęcia i wpisane daty wejść na poszczególne szczyty. Mile widziana jest również trasa oraz pieczątki.
Ewentualną dokumentację uzupełniającą można wysłać elektronicznie na adres: koronaeuropy@idewgory.pl

Ile szczytów potrzebuję?

Poszczególne odznaki zdobywa się według zasad:
- popularna - 3 szczyty,
- brązowa - 6 szczytów,
- srebrna - 12 szczytów,
- mała złota - 18 szczytów,
- duża złota - komplet 27.

Blachy/odznaki doskonale nadają się do przypięcia do polara, plecaka itp. Są też ozdobą każdej kolekcji.

Przykłady

  Odznakę popularną można zdobyć już za trzy szczyty, przykładowo:
1. Śnieżka, Rysy, Kekesz,
2. Rysy, Gerlach, Zugspitze,
3. szczyty z Litwy, Łotwy
    i Estonii  :)


Odznaki można zamawiać pisząc na adres:  koronaeuropy@idewgory.pl
Zapraszamy!

Gdzie wysłać?

Klub Zdobywców Korony Europy
skrytka poczt. 105
ul. Dąbrowskiego 40
43-100 Tychy, Polska


Dodatkowe informacje: koronaeuropy@idewgory.pl
tel. +48 736 015 996