Korona Europy, Klub Zdobywców Korony Europy, książeczka Korona Europy, odznaka Korona Europy, Polska turystyka, GOPR, PTTK, PTT, idę w góry... , strona dla pasjonatów gór, cieszyć się życiem

© Copyright Klub Zdobywców Korony Europy & CS & RK 2020-24 - All Rights Reserved

 GOR *MTB - weryfikacja

Górska Odznaka Rowerowa- stopień popularny

Opis

  W celu przyznania odznaki należy przesłać pocztą książeczkę , która powinna zawierać dane zdobywcy, trasy oraz zdjęcia i wpisane daty wypraw. Mile widziane są również pieczątki i zapis GPS.
Ewentualną dokumentację uzupełniającą można wysłać elektronicznie na adres: koronapolski@idewgory.pl

Blachy/odznaki doskonale nadają się do przypięcia do polara, plecaka itp.

Górska Odznaka Rowerowa- stopień mały brązowy

Ile szczytów potrzebuję?

Poszczególne odznaki zdobywa się według zasad:
- popularna- 50 punktów,
- mała brązowa- kolejne 150 punktów,
- mała srebrna- kolejne 300 punktów,
- mała złota- kolejne 500 punktów,
- duża brązowa- kolejne 750 punktów,
- duża srebrna- kolejne 1000 punktów,
- duża złota- kolejne 1250 punktów;
- platynowa- kolejne 2500 punktów.

Odznaki można zamawiać pisząc na adres: koronapolski@idewgory.pl
Zapraszamy!

Górska Odznaka Rowerowa- stopień mały srebrny

Przykłady

  Odznakę popularną
zdobywa się już za 50 punktów, czyli np. za 46 km trasy i 400 m przewyższenia*
Na tę odległość mogą się składać np. 3 wycieczki kilkunastokilometrowe
z niewielkimi podjazdami lub jedna bardziej wymagająca.
* Zasady punktacji tras:
- każdy 1 kilometr = 1 pkt.,
- każde 100 m przewyższenia    = 1 pkt.,
- niepełne końcówki zaokrągla się w górę, gdy stanowią odpowiednio >=0,5 km (długość) lub >=50 m
(w górę),
- punkty za długość trasy
i przewyższenie sumują się.


Górska Odznaka Rowerowa- stopień mały złoty

Gdzie wysłać?

Klub Zdobywców Korony Europy
skrytka poczt. 105
ul. Dąbrowskiego 40
43-100 Tychy, Polska


Dodatkowe informacje: koronapolski@idewgory.pl

Offline Website Maker