Korona Europy, Klub Zdobywców Korony Europy, książeczka Korona Europy, odznaka Korona Europy, Polska turystyka, GOPR, PTTK, PTT, idę w góry... , strona dla pasjonatów gór, cieszyć się życiem

© Copyright Klub Zdobywców Korony Europy & CS & RK 2020-22 - All Rights Reserved

 KOMISJA TURYSTYKI GÓRSKIEJ

KOMISJA TURYSTYKI GÓRSKIEJ przy ODDZIALE PTTK
w Tychach

Kontakt:
- adres: 43-100 Tychy, ul. Barona 30/209
- telefon: +48 535992055
- e-mail: ktgpttktychy@gmail.com

KTG_sprawozdanie_2018_do_ZO_PTTK_Tychy

Skład Komisji Turystyki Górskiej powołany przez Zarząd Oddziału PTTK w Tychach

Skład na obecną kadencję:
Zdzisław Matyja- Przewodniczący
Janusz Zaborski- Sekretarz
Urszula Rabenda
Grzegorz Opalski
Jerzy Wojtal  


Komisja Turystyki Górskiej przy Oddziale PTTK w Tychach należy do najstarszych Komisji Statutowych działających od początku istnienia naszego Oddziału.                                                                                                                                                           
    Do zakresu działania Komisji Turystyki Górskiej, Zarządu Oddziału PTTK w Tychach należą zagadnienia związane z realizacją celów i zadań PTTK w dziedzinie  przez  nią reprezentowanej, a w szczególności, fachowe doradztwo dla Zarządu Oddziału, kształtowanie polityki w danej  dziedzinie, koordynacja działalności  właściwych sekcji górskich w kołach i klubach. Komisja działa   na   podstawie   regulaminu   ramowego   zatwierdzonego   przez   Zarząd   Oddziału   PTTK w Tychach. W ciągu tych kilkudziesięciu lat wielokrotnie zmieniał się profil działalności Komisji na miarę zmian jakie zachodziły w sposobie uprawiania turystyki   górskiej. Obecnie   odeszło   się   od uprawiania masowej   turystyki górskiej, a preferowany jest od kilku lat model wędrowania rodzinnego, w małych grupach przyjaciół oraz indywidualnie.                                                                                             


Komisja w swoich działaniach skupia się na:
1. Popularyzacji Turystyki Górskiej poprzez upowszechnianie zdobywania Górskiej Odznaki Turystycznej oraz innych górskich odznak PTTK.
2. Prowadzeniu Terenowego Referatu Weryfikacyjnego Górskiej Odznaki Turystycznej przy Oddziale PTTK w Tychach.
3. Prowadzeniu ewidencji Przodowników Turystyki Górskiej.
4. Prowadzeniu i dalszym rozwijaniu działalności Klubu Górskiego- pod nazwą „Tyski Klub Przodowników Turystyki Górskiej”.
5. Organizowaniu szkoleń dla kandydatów na Przodownika Turystyki Górskiej. jak i na rozszerzenia uprawnień.
6. Reprezentowaniu interesów turystów górskich PTTK.
7. Utrzymywaniu kontaktu z Komisją Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK i przekazywaniu informacji o tematyce górskiej członkom Oddziału oraz sympatykom z naszego regionu.
8. Propagowaniu uprawiania górskiej turystyki kwalifikowanej przez mieszkańców naszego regionu.
9. Służeniu radą i pomocą przy organizowaniu wycieczek górskich (rajdów, obozów, zlotów, wycieczek) na terenach górskich.