Korona Europy, Klub Zdobywców Korony Europy, książeczka Korona Europy, odznaka Korona Europy, Polska turystyka, GOPR, PTTK, PTT, idę w góry... , strona dla pasjonatów gór, cieszyć się życiem

© Copyright Klub Zdobywców Korony Europy & CS & RK 2020-22 - All Rights Reserved

Książeczka "Korona Pirenejów"

Korona Pirenejów - okładka

Opis

Książeczka zawiera dwa projekty do wyboru, oba związane z łańcuchem Pirenejów, przeznaczone zarówno dla osób dopiero planujących wędrowanie i zdobywanie szczytów jak i tych, które wiele podróży i wypraw mają już za sobą, zarówno dla profesjonalistów jak i amatorów, którzy doświadczenie dopiero zdobywają...

To może być świetna pamiątka, forma zabawy, dodatkowa motywacja, a także dokumentacja dla zdobywców najwyż-szych szczytów Pirenejów oraz - dla wędrujących malowniczymi szlakami, również tymi długodystansowymi, które prowadzą przez całą długość tego łańcucha (wykaz w Regulaminie).

Dla chętnych istnieje również możliwość zdobycia łącznie dziewięciu odznak
w dwóch różnych Koronach Pirenejów
 oraz wstąpienia do Klubu Zdobywców KORONY EUROPY.
Książeczkę można zamawiać pisząc na adres koronaeuropy@idewgory.pl lub telefonicznie +48 736 015 996, lub korzystając z formularza Zamówienie.
Zapraszamy!

Korona Pirenejów - okładka tył

Okładka

  Okładka dwustronnie kolorowa,
z zewnątrz laminowana, o odpowiedniej sztywności.

Z przodu książeczki "Korona Pirenejów" znajdują się malownicze organy oraz stylizowany napis z tytułem. Ostatnia strona to najwyższy szczyt- Pico de Aneto oraz wizualizacja 3 odznak:
małej złotej z Korony Pirenejów I, brązowej Korony Pirenejów II oraz klubowej KZKE. Ponadto zamieszczono tzw. "koniczynę", która zawiera miniaturki kompletu czterech odznak ją tworzących.

Wewnętrzna strona okładki to zdjęcie typowego krajobrazu wschodnich Pirenejów. Zawiera też hasło przewodnie Klubu Zdobywców Korony Europy:
"idę w góry...", dane kontaktowe oraz wizualizację innych książeczek KZKE.

Korona Pirenejów - mapa

Zawartość

  W książeczce zamieszczono przebieg
3 malowniczych,
kultowych długodystansowych szlaków, biegnących przez całe Pireneje. Są nimi: francuski GR10, hiszpański GR11 i poprowadzony zwykle główną granią HRP (Haute Randonnée Pyrénéenne). Podano również ich szacowaną długość, sumę podejść czas przejścia.
Trasy w ramach tych szlaków oraz zaproponowane przez turystów, stanowią podstawę do zdobycia odznaki Korony Pirenejów II.
Każdemu z 9 szczytów górskiej Korony Pirenejów I poświęcone są dwie strony
z jego nazwą, wysokością, państwem częścią Pirenejów, w której się znajduje. Nazwę państwa podano w wersji polskiej i oryginalnej. Zamieszczono także jego zarys. Pozostałe miejsce można wykorzystać na wpisanie daty, trasy, notatek, wspomnień, umieszczenie zdjęcia zdobywcy oraz pieczątki ze szczytu lub okolicy i innych potwierdzeń.

Na uwagę zasługuje kartka ze schema-tyczną mapą położenia szczytów koronnych, która znajduje się w samym środku książeczki (łatwy dostęp).