Korona Europy, Klub Zdobywców Korony Europy, książeczka Korona Europy, odznaka Korona Europy, Polska turystyka, GOPR, PTTK, PTT, idę w góry... , strona dla pasjonatów gór, cieszyć się życiem

© Copyright Klub Zdobywców Korony Europy & CS & RK 2020-24 - All Rights Reserved

B. Nadpopradzki - książeczka

Korona Beskidu Nadpopradzkiego- okładka książeczki

Opis

  Książeczka (72 strony) zawiera dwa projekty do wyboru,
Nadpopradzkie pasma to: Pasmo Radziejowej z najwyższą górą Beskidu Nadpopradzkiego- Radziejową (1266 m n.p.m.), Pasmo Jaworzyny Krynickiej (Jaworzyna Krynicka 1114 m n.p.m.), Ľubovnianska vrchovina (Eliaszówka 1023 m n.p.m.) i Góry Leluchowskie (Kraczonik 936 m n.p.m.). 
Projekt jest łatwy i bardzo wdzięczny, przeznaczony zarówno dla osób dopiero planujących wędrowanie i zdobywanie szczytów jak i tych, którzy wiele podróży
i wypraw mają już za sobą.

To może być świetna pamiątka, gotowy pomysł na samotne lub rodzinne wędrówki, forma zabawy, dodatkowa motywacja, a także dokumentacja dla zdobywców szczytów (KBN I)
i wędrowców, a jednocześnie turystów lubiących zwiedzanie (KBN II).

Dla chętnych istnieje również możliwość zdobycia łącznie sześciu odznak
w dwóch różnych projektach Korony Beskidu Nadpopradzkiego oraz otrzymania bezpłatnie honorowej odznaki platynowej.

Książeczkę można zamawiać pisząc na adres koronapolski@idewgory.pl lub telefonicznie +48 736 015 996, lub korzystając z formularza Zamówienie.
Zapraszamy!

Korona Beskidu Nadpopradzkiego- - wnętrze książeczkiOkładka

  Okładka dwustronnie kolorowa,
z zewnątrz laminowana,
o odpowiedniej sztywności.
Z przodu książeczki "Korona Beskidu Nadpopradzkiego" znajduje się zdjęcie cerkwi w Muszynie-Złockiem wpisane w kontur Polski. Ponadto znajdziemy tam stylizowany napis z tytułem książeczki oraz podążających w Beskid Nadpopradzki turystów.

Ostatnia strona to drewniana wieża na Eliaszówce oraz wizualizacja odznak łączących się z Beskidem Nadpopradzkim, tzn. pienińskiej
i gorczańskiej.
Dodatkowo zamieszczono odznakę klubową KZKE.

Wewnętrzna strona okładki zawiera zdjęcie zamku Stará Ľubovňa oraz Pútnické'go centrum v Litmanovej Hora Zvir i hasło przewodnie: "idę
w góry..." i dane kontaktowe.

Korona Beskidu Nadpopradzkiego-- okładka tył

Przykładowe strony

 Książeczkę podzielono na dwie części: Korona Beskidu Nadpopradzkiego I oraz Korona Beskidu Nadpopradzkiego II.
 W pierwszej zostały wybrane najwyższe szczyty całego Beskidu Nadpopradzkiego, przy zwróceniu uwagi na ich dostępność dla turysty oraz walory krajobrazowe. Każdemu ze szczytów poświęcono jedną stronę zawierającą jego nazwę, wysokość, współrzędne oraz pasmo górskie. Pozostałe miejsce można wykorzystać na wpisanie daty, przebytej trasy, zdjęcia zdobywcy i pieczątki ze szczytu lub okolicznych miejsc.
 W drugiej części zostały zaproponowane urokliwe trasy, zarówno krótkie i łatwe, jak i całodniowe, i bardziej ambitne.
Podzielono je na obowiązkowe oraz uzupełniające. Przy każdej z nich podany jest dokładny przebieg, długość, czas przejścia, a także pozostawione miejsce na wpisanie daty, zdjęcie zdobywcy oraz pieczątki ze szczytu lub okolicznych miejsc. Dodatkowo zamieszczono wykaz miejsc godnych odwiedzenia.
 Na uwagę zasługuje kartka ze schematyczną mapą położenia szczytów i proponowanych tras, która znajduje się w samym środku książeczki (łatwy dostęp).
 Ponadto, w książeczce znajduje się ABC BESKIDU NADPOPRADZKIEGO… czyli propozycja wielu miejsc wartych obejrzenia po obu stronach granicy.

AI Website Maker