Schronisko na Dębowcu Schronisko na Stożku
    SCHRONISKA PTTK          
Pod Baranią Górą 900 m n.p.m.  tel. (33) 855-37-15
Na Błatniej 891 m n.p.m.  tel. (33) 853-64-84
Na Dębowcu 686 m n.p.m.  tel. (33) 814-36-16
Na Klimczoku 1034 m n.p.m.  tel. (33) 814-52-88
Na Równicy 785 m n.p.m.  tel. (33) 854-24-48
Na Skrzycznem 1250 m n.p.m.  tel. (33) 817-85-88
Na Stożku 957 m n.p.m.  tel. (33) 855-27-10
Na Szyndzielni 1001 m n.p.m.  tel. (33) 814-40-47